Tips om matter
INNGANGSMATTER PROSJEKTMATTER
ARBEIDSPLASSMATTER GUMMIDUK

> Forside > Bruksområder> Tips om matter
Tips om matter

Matter er en viktig del av et effektivt renhold som smuss- og fuktbarriere. Undersøkelser viser at opptil 90 % av smuss i en bygning kommer inn via føttene. Med effektive matter kan opptil 85 % av smuss og fukt stoppes i inngangen. I vårt nordiske klima med våre nordiske forhold, må man velge riktig mattesystem for å få effekt. Ofte ligger det en liten tørkematte som etter noen få passeringer er mettet med fukt og skitt, og virker som en stempelpute for de som kommer etter. Vann, grus, sand og salt blir dratt med inn i store mengder.

Grus og sand fungerer som sandpapir, sliper underlaget, og får smussen til å feste seg bedre. Dette fører til at man må bruke mer vann, kjemikalier og skuring. Denne metoden bruker mer tid, altså fordyrer renholds-kostnadene. I tillegg blir det mer slitasje på gulvene, og levetiden på gulvene kan forkortes opptil det halve i forhold til det som var beregnet i kalkylene.

Når gulvene er blitt stygge, velger man gjerne å skure opp, slipe og/eller polere for å kunne benytte den opprinnelige renholdsmetoden. Men fortsatt gjør man ikke noe med inngangspartiene og årsaken. Gulvet fortsettes og slipes ned, det må behandles på nytt, og til slutt byttes ut før det var planlagt.

Hva kan gjøres?
 Bruk av riktige mattesystemer som tar bort vann, grus, sand og salt fra skosålene vil redusere renholdskostnadene. Mattesystemet må være riktig dimensjonert, ligge riktig plassert og være trafikkvennlig i forhold til bruken (handlevogner, rullestoler, osv.) på stedet.

Av en god matte bør man kunne kreve at den holder i minst 10 år, at den ikke forårsaker fuktskader, lett å holde ren selv i store enheter. Avskrapet smuss bør ikke være synlig og matten må være enkel å rulle opp for fjerning av sand og grus som er blitt fanget opp. Mattesystemet må ha en konstant effekt under forskjellige værforhold. Matten må også forholde seg rolig og ikke krympe.

Ideelt bør et mattesystem bestå av tre soner:


?Grovskrap
?Skrap / tørk
?Tørk

Grovskrap
Denne sonen skal fjerne småstein, singel, grus osv. Den beste effekten får man ved å bruke en matte med aktive gummilameller eller børster, lagt på et gitter over en mattebrønn med drenering og varme. Om vinteren samles det store mengder snø og is i disse, og med varme vil det problemet forsvinne.

I Norge monteres ofte en skraperist i metall som grovskrap. Denne har en passiv skrapefunksjon, dvs. at vi som passerer må gjøre en avskrapningsbevegelse for at risten skal oppnå god virkning. Effekten kan økes betraktelig dersom man monterer på børsteklips.

Tørk
Den tredje sonen er en ren absorberingssone. Som regel blir det her plassert en utleiematte som blir byttet med faste intervaller. Det er viktig at denne matten har en lengde som gjør at den blir tråkket på av skoene flere ganger, for å fjerne så mye fuktighet som mulig. Hvor ofte disse må byttes, avhenger mye av hvor gode avskrapningsmatter som ligger i forkant.

 

Når man så har fått et bedre entrè-matte-system på plass, kan man se på renholdskostnadene på nytt.
Sett ut fra et økonomisk synspunkt koster det en brøkdel å stoppe 1kg smuss i inngangspartiet, i forhold til å fjerne samme kiloen fra gulvene rundt omkring inne i en bygning.

Klikk her for å gå tilbake.


Matteleverandøren AS - Lyseveien 7, 3531 Krokkleiva - post@matteleverandoren.no - alle priser ekslusiv mva.